Loading...

Uzdrowiskowa Rehabilitacja w Szpitalu Uzdrowiskowym 28 dni

Rehabilitacja2

UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE 28 dni

Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatne. Pacjent ponosi jedynie koszty przejazdu do szpitala uzdrowiskowego (i z powrotem). Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 28 dni i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza w uzdrowisku.

Na turnus kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalistycznej poradni ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej lub reumatologicznej bądź lekarz z odpowiedniego oddziału szpitalnego. Świadczenia udzielane są w profilach leczniczych: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne; w ramach leczenia wykonywane jest nie mniej niż 4 zabiegi fizykalne dziennie, przez 6 dni w tygodniu.

W pierwszej dobie pobytu pacjenci poddawani są wstępnemu badaniu lekarskiemu, co tydzień wykonywane są badania kontrolne, a badanie końcowe w ciągu 24 godzin przed wypisem. Pacjent ma zapewniony: codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych ma nie mniej niż 96 zabiegów fizjoterapeutycznych w turnusie, średnio nie mniej niż cztery zabiegi dziennie, w tym jeden zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, przez 6 dni w tygodniu.

Sanatorium pobiera opłaty dodatkowe wynikające z zarządzeń wewnętrznych w pierwszym dniu turnusu.